Eerste yogalessen

Toen ik aan Yoga begon in 1980

ging er een nieuwe wereld voor mij open.

Wat ik in mijn energiesysteem ervoer tijdens en na de eerste les

was iets wat ik nog niet kende

en waarvan ik enorm onder de indruk was.

Dagenlang bleef deze ervaring overduidelijk in mij doorwerken.

Vooral rechtop zittend op de fiets leek het wel

alsof ik een yogahouding had aangenomen.

Ik wist daardoor dat deze allereerste yogales

een eerste stap was in een grote ontdekkingstocht.   

Hans Wesseling _
Hans Wesseling (1936 – 1998),
yogaleraar en esotericus,
een prachtige mens
en een bron van inspiratie voor velen

Hans Wesseling
De docent bij wie ik mijn eerste yogales volgde was de indertijd algemeen bekende esotericus Hans Wesseling.
Hans Wesseling stond vanaf de jaren zeventig tot het einde van de vorige eeuw bekend als een inspirerend yogaleraar en vooral esotericus. Wekelijks kwamen vijftig tot zeventig enthousiaste yogabeoefenaars naar zijn lessen in het Amsterdamse spiritueel centrum De Kosmos. Hier heb ik hem in 1980 leren kennen tijdens mijn allereerste yogales. Ik ervaar het nog steeds als zijn verdienste dat ik vanaf dat moment wist dat ik met yoga zou doorgaan.
Pas later heb ik de reikwijdte begrepen van zijn lessen, gebaseerd als ze waren op zijn kennis van de energetische werking van yogahoudingen en op een degelijke, logische lesopbouw.

Universeel Denken
Na afloop van de yogalessen in De Kosmos waren er de bijeenkomsten in Universeel Denken die Hans op de zolder van het gebouw hield. Ik was toen 28 jaar. Hier kwam ik in aanraking met een filosofie die zonder omwegen naar een kern ging waarin alles waar het om draait, te vinden is, die beleefd kan worden en die de essentie van je leven zou kunnen zijn: het drie-eenheidsdenken.

Sindsdien ben ik zijn lessen en bijeenkomsten in “universeel denken” blijven volgen. Intussen nam ik deel aan de opleiding in Hatha Yoga en daarna in Raja Yoga, waarvan certificaten. Al met al heb ik 14 jaar les gekregen van deze leraar, dus tot 1994.

Westerse en oosterse filosofie
Hans was een man, die de wortels van de westerse esoterie voor ons blootlegde. Door hem namen wij als zijn cursisten, alweer zo vele jaren geleden, kennis van de Edda, Tarot, Kabbala en Theosofie, en van denkers en esoterici als Gurdjieff, Ouspensky, mevrouw Blavatsky, Annie Besant, De Purucker en Saswitha.

Dit gebeurde altijd in de bedding van het drie-eenheidsbewustzijn, het zogenoemde verschilsdenken: het onderkennen van tegenstellingen in ons denken, die hij tegendelen noemde, en die zich kunnen oplossen in het verschil, daar waar alles al is, en waarin alles besloten ligt.

Deze inzichten waren hem overgedragen door Saswitha, zijn leermeester, en Hans droeg dit op zijn eigen wijze weer over op zijn eigen leerlingen: vol humor en woordspelingen, die altijd weer een waarheid in zich droegen, aan het denken zetten en een innerlijke ervaring teweegbrachten. Dit alles proefde ik en ik vond hem een geweldige leraar.

Over ons universum en het leven zoals wij het menen te kennen, zei Hans Wesseling:
Het goddelijke buigt zich over zichzelf ter bestudering van de eigen tegengesteldheid.

Trilling
Een belangrijk onderwerp, dat Hans steeds opnieuw met ons besprak, was trilling, waarlangs de manifestatie van het universum zich voltrekt. Dit wordt Nāda Brahma genoemd, de eerste vibratie van het ongemanifesteerde absolute. Trilling is als een vervoermiddel, een voertuig te beschouwen voor de ontplooiing van onze wereld.

Voor de mens schept dit de mogelijkheid om hierin verbinding te ervaren door het reciteren van mantra’s: elk begrip, elke lettergreep in een mantra heeft een bepaalde diepe, verenigende werking, die in onszelf en in het universum doortrilt. Hans gaf de raad om je er bewust van te zijn wat je reciteert, dus waar je jezelf mee vereenzelvigt, want woorden hebben kracht, het zijn krachtvelden.

Er zijn verschillende boeken van Hans Wesseling verschenen, onder andere Wat is yoga, een inleiding tot Universeel Denken (1978).

Een kernachtige uitspraak van Hans was: ‘Je bent het Al.’

 

Wat is Yoga door Hans Weseling _1978_           HansWesseling_ Yoga (hatha)      
Wat is yoga, 1978                                                                       Yoga (hatha), 1986  

 

Saswitha 

Hans Wesseling is opgeleid bij Saswitha (1901-1988, oorspronkelijke naam Jan Rijks).
Saswitha studeerde vele jaren, in vele landen yoga en wijsbegeerte, onder andere in Indonesië. Vlak na de oorlog kwam hij naar Nederland en startte er de allereerste yogaschool.

Saswitha
Saswitha

Hij onderwees in yoga wijsbegeerte en vertelde zijn leerlingen over de beginselen van drie-eenheid. Daarbij legde hij de nadruk op eigen beleving hierin. Dit noemde hij verschilsbewustwording.
Het beginsel daarin is: “Alles wat ontstaat of verschijnt, is het resultaat van twee krachten, die zich kenbaar maken in het verschil.” Dit betekent, dat de tegendelen nodig zijn om tot oplossing in het verschil te komen. Het is dus belangrijk de tegendelen te kennen, omdat zij in feite deel uitmaken van de oplossing in het verschil.
Saswitha is de schrijver van de Swabhawat, de korte weg tot wijsheid (1971), wat een doorgronding biedt in wat denken is, en waarin het drie-eenheidprincipe wordt verklaard.
Een kernachtige uitspraak van Saswitha, die ook Hans aan zijn leerlingen doorgaf, is:
‘Denk zelf.’

Swabhawat, geschreven door Saswitha  

Swabhawat, geschreven door Saswitha


Verdere oriëntatie
Tijdens en natuurlijk ook na mijn opleiding, ben ik mij ook bij andere docenten en stromingen gaan oriënteren, zoals Kashmir Yoga, Iyengar Yoga, Integrale Yoga, Daarnaast verdiepte ik mij het Soefisme zoals naar Europa gebracht door de mysticus Hazrat Inayat Kahn. Er kwamen voortdurend leraren uit alle windstreken naar de bekende centra in Amsterdam, ook naar de Kosmos. Er was een heerlijke tijd ingeluid: ik had het gevoel dat ik mijn bestemming had gevonden. Intussen las ik boeken over antroposofie en ik stapte over naar een antroposofische huisarts. Ik maakte kennis met acupunctuur, volgde een cursus in de werking van Bachremedies, ging werken in een natuurvoedingswinkel en deed op zaterdagen mijn boodschappen op de boerenmarkt. Veel later verdiepte ik mij in Reiki, daarna volgde ik een opleiding in het magnetiseren.

 

Zwangerschapsyoga
In de periode van mijn zwangerschap in 1985/1986 ben ik lessen in zwangerschapsyoga gaan volgen bij Gabriëlle Bruhn. Het is voor mij onvergetelijk geweest hoe liefdevol en tegelijkertijd hoe degelijk zij ons zwangere yogabeoefenaarsters heeft begeleid. Toentertijd was het nog tamelijk bijzonder om dit soort lessen te volgen. Het bleek dat zij was opgeleid in Hatha Yoga en in Yoga voor Zwangeren bij de Vereniging voor Universeel Denken Unide van Hans Wesseling. Zo grijpt de wereld in elkaar… Hier ontmoette ik Jehane Kohn. Wij bevielen beiden in dezelfde periode van een zoon, en een paar maanden later zijn wij samen aan de opleiding tot Yogadocent begonnen. Daarna hebben al onze levens en die van onze kinderen zich verder ontwikkeld.
Wat ik toen ter tijd voor mijzelf aan de horizon plaatste, met een opkomende zon, heeft mij altijd veel inspiratie gegeven, de gestage ontplooiing als yogadocente.
 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 


Ga naar de bovenkant van de website