Sanskriet cursus

Startdatum nieuwe cursus: donderdag 5 februari 2015.
Bijzonderheden en lesdata: zie hieronder.

Sanskriet les Basiscursus Sanskriet leren in Amsterdam Centrum_Sanskriet_Euro 400 inclusief lesmateriaal_ Sanskriet_Basiscursus Sanskriet_Lydwina Meerman_

Het Sanskriet is een heilige taal. Dit ervaar je bij het reciteren van mantra’s, bij het hardop uitspreken van de benamingen van yogahoudingen, bij het lezen van yoga sutra’s. Om dieper in contact te komen met het Sanskriet zou je zo graag leerboeken opslaan, maar zij zijn zo moeilijk… Mij is het namelijk ook gebeurd dat ik mijn leerboeken zuchtend terugzette op de boekenplank: te moeilijk! Juist daarom heb ik deze basiscursus Sanskriet samengesteld, die ik nu al drie jaar met veel plezier geef. Mijn cursisten zijn enorm blij dat zij stap voor stap wegwijs werden gemaakt in de basisprincipes van deze zo diep doorwerkende taal. Ik voel mij een docente in hart en nieren: ik ben gelukkig als ik steeds weer opnieuw zie hoe voldaan mijn cursisten zijn, al vanaf het begin bij het leren schrijven van de tekens van het alfabet, en later bij het ontcijferen van teksten, als zij zich realiseren: ‘Nu weet ik eindelijk wat ik zing!’

Er zijn in het nieuwe seizoen 2014-2015 verschillende startdata voor de Basiscursus Sanskriet. Hieronder vind je een overzicht van de cursussen. Je kunt je aanmelden door een email te zenden naar: meerman91@hotmail.com
Telefonische inlichtingen: Lydwina Meerman tel. 020-4210878.

Sanskriet Leren_Sanskriet cursus in Amsterdam Centrum_20 lessen van 1.5 uur_kosten Euro 400 incl lesmateriaal _ Sanskriet basiscursus Lydwina Meerman_Sanskriet cursus_
Lydwina Meerman

Goudsbloemstraat 79, 1015 JKAmsterdam, tel 020-4210878


Gratis introductieles nieuwe cursus:

donderdag 15 januari 2015

Startdatum nieuwe cursus:

donderdag 5 februari 2015
19.30-21.45 uur, met theepauze
14 lessen van 2 uur
Lesdata:
5-12-19 februari 2015
5-12-19-26 maart
2-9-16-23-30 april
21-28 mei


Sanskriet les Basiscursus Sanskriet leren in Amsterdam Centrum_Sanskriet_Euro 400 inclusief lesmateriaal_ Sanskriet_Basiscursus Sanskriet_Lydwina Meerman_

Cursus Sanskriet

een stapsgewijze introductie door
Lydwina Meerman

Sanskriet Leren_Basiscursus in Amsterdam Jordaan_ Sanskriet  les Amsterdam Jordaan_Sanskriet cursus Lydwina Meerman_Kosten 400 Euro incl. lesmateriaal_

Over Sanskriet:
De klassieke yogageschriften zijn opgesteld in het Sanskriet.
Als je de taal niet kent, zie je een aaneenschakeling van
even onleesbare als intrigerende lettertekens.
Is het mogelijk om Sanskriet te leren?
Te lezen in ieder geval. En daar gaat het in deze cursus om.

De bedoeling is dat je aan het eind ervan in staat bent de
verschillende in het Westen bestaande vertalingen van
Sanskriet teksten met elkaar te vergelijken en te beoordelen
op grond van gaandeweg door jezelf verworven kennis.

Sanskriet les Beginnerscursus Sanskriet leren in Amsterdam Centrum _Sanskriet cursus Amsterdam  Jordaan_Kosten 400 Euro incl. lesmateriaal_20 lessen_ Stapsgewijze cursus Sanskriet_

Lydwina Meerman is als yogadocente gaan beseffen
dat wie zich in yoga wil verdiepen, het eigenlijk niet kan stellen
zonder een elementaire kennis van het Sanskriet.
Daarom is zij zelf lessen gaan volgen bij een Indiase leraar.
Wat zij daarbij, en door verdere studie, verworven heeft,
wil zij graag op een praktische manier doorgeven aan anderen.
Sanskriet leren is namelijk wel degelijk een beetje lastig,
ook al beschik je over goed studiemateriaal: het is qua
grammatica en woordenschat een complexe taal.

In de cursus raak je stapsgewijs thuis in de beginselen
van het Sanskriet door samen te oefenen met overzichtelijk
lesmateriaal. Je zult al snel de schoonheid en de diepte
van deze ‘heilige’ taal ontdekken en er vreugde aan beleven.
Deze yoga sūtra van Patañjali over het achtvoudige yogapad zul
je aan het eind van de cursus zelf kunnen lezen:

Sanskriet les Beginnerscursus Sanskriet leren in Amsterdam Jordaan _Euro 400 incl lesmateriaal_ 20 lessen _ Stapsgewijze basiscursus Sanskriet_Lydwina Meerman_Yoga sutra's Patanjali
yama
– niyama – āsana – prāāyāma – pratyāhāra – dhāraā – dhyāna – samādhayo – tāvagāni

Of bijvoorbeeld deze:

Sanskriet les Beginnerscursus Sanskriet leren in Amsterdam Centrum _Euro 400 inclusief lesmateriaal_ 20 lessen _ Stapsgewijze basiscursus Sanskriet_Lydwina Meerman_Yoga sutra's Patanjali
sthiram – sukham – āsanam

Deze korte sūtra wordt dikwijls vertaald als:
een yogahouding is stabiel, of comfortabel.

Als je weet dat

sthira = onbeweeglijk, permanent, altijddurend, eeuwig;
sukha = geluk, vreugde, welvaart, gezondheid, hemel, paradijs, passend, comfortabel of gemakkelijk;
āsana = lichaamsstand, houding,

zou je deze tekst ook als volgt kunnen vertalen:
een yogahouding is tijdloos en vreugdevol.


Beste aanstaande cursisten,

Toen ik mijn eerste cursus Sanskriet voor beginners gaf, heb ik kunnen meemaken
hoe de interesse van de deelnemers bij het leren van het alfabet uitgroeide
tot enthousiasme bij het schrijven van hun eerste woorden in het Sanskriet
en daarna tot pure vreugde bij het zelf ontraadselen van de eerste mantra:
nu pas begrepen ze echt wat ze al die tijd hadden gereciteerd!
Ik kijk ernaar uit jullie te verwelkomen in de nieuwe cursus Sanskriet.

Sanskriet les_ Beginnerscursus Sanskriet leren in Amsterdam Jordaan_20 lessen van 1.5 uur_Euro 400 incl lesmateriaal_  door Lydwina Meerman _ Stapsgewijze basiscursus Sanskriet

Namaste!

Lydwina

Sanskriet Leren_Sanskriet cursus in Amsterdam Centrum_20 lessen van 1.5 uur_kosten Euro 400 incl lesmateriaal _ Sanskriet basiscursus Lydwina Meerman_Sanskriet cursus_

Kosten van de cursus:
Het cursusbedrag van alle cursussen is inclusief het lesmateriaal € 400,=.
Bij inschrijving wordt een aanbetaling gedaan.
Er mag in termijnen worden betaald. Dit zijn vier termijnen van € 100,= waarvan de eerste bij inschrijving wordt voldaan en de drie volgende steeds voor het einde van elk van de eerste drie cursusmaanden.
Bij betaling van het volledige cursusbedrag bij inschrijving wordt korting gegeven; je betaalt dan € 360,=.

Inlichtingen en aanmelding:
Je bent welkom te mailen naar: meerman91@hotmail.com
Natuurlijk kun je ook bellen: 020-4210878.

Om Shanti Shanti Shanti

Om Shanti Shanti Shanti_Sanskriet_Basis cursus Sanskriet leren in Amsterdam Centrum _ 20 lessen Sanskriet leren Euro 400 incl lesmateriaal_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ga naar de bovenkant van de website